Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Word 2007

Rozšírené možnosti nastavenia strany

Kategória: Karta Rozloženie strany  |  Podkategória: Nastavenie strany
10. 3. 2010   Akonasoftver.sk

Dialógové okno Nastavenie strany ponúka nástroje pre rozšírené možnosti nastavenia vzhľadu strany ako napríklad nastavenie vlastných okrajov alebo nastavenie vlastnej veľkosti papiera.

Dialógové okno Nastavenie strany sa zobrazí, keď klikneme na tlačidlo Nastavenie strany, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu skupinového rámčeka Nastavenie strany.

Dialógové ono Nastavenie strany obsahuje 3 karty:

 • Okraje
 • Papier
 • Rozloženie.

Každá karta obsahuje určité príkazy, ktorých špecifikácia vyplýva do určitej miery z názvu danej karty. Postupne si prejdeme všetky karty a ich príkazy.

Dialógové okno Nastavenie strany

Karta Okraje

Na karte Okraje môžeme nastaviť vlastné okraje, môžeme nastaviť orientáciu strany, zobrazenie strán a môžeme nastaviť aj kde sa majú zmeny prejaviť, čo môžeme hlavne využiť, ak budeme mať dokument rozdelený na sekcie.

Karta Okraje

Okraje

Časť Okraje obsahuje nástroje pre úpravu okrajov. Môžeme tu meniť jednotlivé okraje podľa vlastných potrieb. Okrem štandardných okrajov tu môžeme nastaviť umiestnenie väzby a veľkosť väzby.

Jednotlivé okraje môžeme meniť dvomi spôsobmi:

 • Priamo – do poľa jednoducho pomocou klávesnice napíšeme požadovaný okraj.
  Postup:
   1. Klikneme na časť poľa, kde sa nachádza veľkosť daného okraja.
   2. Po kliknutí sa v poli zobrazí textový kurzor
   3. pomocou klávesy BACKSPACE alebo DELETE vymažeme aktuálnu veľkosť okraja
   4. Nakoniec napíšeme vlastnú veľkosť okraja v cm.
   1. Klikneme na časť poľa, kde sa nachádza veľkosť daného okraja.
   2. Po kliknutí sa v poli zobrazí textový kurzor
   3. Dvojklikom vyznačíme aktuálnu veľkosť okraja
   4. Po vyznačení stačí napísať vlastnú veľkosť okraja v cm.
 • Pomocou šípok – v pravej časti poľa každého okraja sa nachádzajú šípky, ktoré slúžia pre zväčšenie alebo zmenšenie daného okraja. Kliknutím šípku ukazujúcu nahor, aktuálny okraj sa zväčší o 0,1 cm a naopak, keď klikneme na šípku ukazujúcu nadol, aktuálny okraj sa zmenší o 0,1 cm.

Umiestnenie väzby nie je možné vždy zmeniť. Záleží od zoradenia strán. Ak je pole umiestnenie väzby sivé, tak umiestnenie väzby nie je možné zmeniť.

Okraje

Orientácia

Časť Orientácia obsahuje dve tlačidlá pre zmenu orientácie strany. Orientáciu môžeme nastaviť Na výšku alebo Na šírku. Požadovanú orientáciu vyberieme, keď klikneme na tlačidlo, ktoré ilustruje aj popisuje požadovanú orientáciu. Tlačidlo reprezentujúce aktuálnu orientáciu je orámované bledomodrou čiarou.

Orientácia

Strany

V časti Strany sa dá nastaviť rozloženie strán. Na výber sú štyri možnosti, ktoré sa nachádzajú v roletovom menu:

 • Normálne
 • Zrkadlové okraje
 • 2 strany na hárok
 • Brožúra
Strany

Poznámka: Od výberu rozloženia závisí typ okrajov a umiestnenie väzby. Pri zmene rozloženie môžete sledovať zmeny.

Ukážka

V časti Ukážka sa v ilustračnom dokumente aplikujú všetky zmeny, ktoré sa na karte vykonajú.

Ostatné

V spodnej časti karty sa nachádza pole Použiť na, v ktorom môžeme vybrať pre akú časť dokumentu sa majú vykonané zmeny použiť.

Vykonané zmeny potvrdíme stlačením klávesy OK. Pokiaľ zmeny nechceme uložiť, klikneme na tlačidlo Zrušiť.

Uložené zmeny môžeme jednoducho vrátiť k pôvodným hodnotám kliknutím na tlačidlo Predvolené....

Karta Papier

Na karte Papier môžeme nastaviť veľkosť papiera, zdroj papiera, možnosti tlače a na akú časť dokumentu sa majú zmeny použiť. K dispozícii je aj ukážka.

Karta Papier

Veľkosť papiera

V tejto časti, ako to vyplýva aj z názvu, je možné nastaviť veľkosť papiera a to dvomi spôsobmi.

 1. Výber podľa formátu – kliknutím na pole sa zobrazí roletové menu, v ktorom si môžeme vybrať niektorý z uvedených formátov. Výber uskutočníme kliknutím na daný formát. Po kliknutí sa roletové menu zavrie a v poli sa zobrazí vybraný formát. Nižšie je zobrazená šírka a výška daného formátu.
 2. Nastavenie vlastných rozmerov – šírku a výšku môžeme vymazať a priamo nahradiť vlastnými rozmermi alebo ich rozmery môžeme postupne po 0,1 cm zväčšovať alebo zmenšovať klikaním na príslušnú šípku na pravej strane poľa šírky a výšky.
Veľkosť papiera

Zdroj papiera

Tu je možné nastaviť, z ktorého zásobníka sa má použiť papier pre prvú stranu a ostatné strany. Poväčšine prípadov tu nič meniť nebudete.

Ukážka

V časti Ukážka sa v ilustračnom dokumente aplikujú všetky zmeny, ktoré sa na karte vykonajú.

Ostatné

V spodnej časti karty napravo sa nachádza tlačidlo Možnosti tlače.... Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno Možnosti programu Word, kde je možné nastaviť možnosti tlače.

V spodnej časti karty naľavo sa nachádza pole Použiť na, v ktorom môžeme vybrať pre akú časť dokumentu sa majú vykonané zmeny použiť.

Vykonané zmeny potvrdíme stlačením klávesy OK. Pokiaľ zmeny nechceme uložiť, klikneme na tlačidlo Zrušiť.

Uložené zmeny môžeme taktiež jednoducho vrátiť k pôvodným hodnotám kliknutím na tlačidlo Predvolené....

Karta Rozloženie

Na karte Rozloženie môžeme nastaviť sekcie, hlavičky a päty, zvislé zarovnanie textu, na akú časť dokumentu sa majú zmeny použiť , tlačidlo pre číslovanie riadkov a orámovanie. K dispozícii je taktiež aj ukážka.

Karta Rozloženie

Sekcia

V tejto časti môžeme nastaviť začiatok jednotlivých sekcií. Na výber je päť možností, na základe, ktorých môžeme určiť spôsob vytvorenia novej sekcie: Priebežný, Nový stĺpec, Nová strana, Párna strana, Nepárna strana.

Sekcia

Hlavičky a päty

V tejto časti môžeme nastaviť, či majú byť rôzne párne a nepárne hlavičky a päty, či má byť rôzna iba prvá hlavička a päta. Môžeme nastaviť ešte aj veľkosť hlavičky a päty v cm.

Hlavičky a päty

Strana

V tejto časti môžeme nastaviť zvislé zarovnanie textu. Na výber sú štyri možnosti: hore, centrovať, podľa okraja a dole. V poli je zobrazené vždy aktuálne zarovnanie. Zarovnanie zmeníme, keď klikneme na pole alebo tlačidlo s opačným trojuholníkom a z roletového menu klikneme na požadované zarovnanie.

Strana

Ukážka

V časti Ukážka sa v ilustračnom dokumente aplikujú zmeny, ktoré sa na karte vykonajú.

Ostatné

V spodnej časti karty sa nachádza pole Použiť na, v ktorom môžeme vybrať pre akú časť dokumentu sa majú vykonané zmeny použiť.

Napravo od poľa Použiť na sa nachádza tlačidlo Číslovanie riadkov.... Kliknutím tlačidlo sa zobrazí malé dialógové okno Číslovanie riadkov, v ktorom môžeme nastaviť číslovanie jednotlivých riadkov podľa zvolených kritérií. Zvolené číslovanie potvrdíme tlačidlom OK.

Napravo od tlačidla Číslovanie riadkov... sa nachádza tlačidlo Orámovanie.... Kliknutím tlačidlo sa zobrazí karta Orámovanie strany dialógového okna Orámovanie a podfarbenie, v ktorej môžeme nastaviť orámovanie strán podľa zvolených kritérií. Zvolené orámovanie potvrdíme tlačidlom OK.

Vykonané zmeny na karte Rozloženie potvrdíme stlačením klávesy OK. Pokiaľ zmeny nechceme uložiť, klikneme na tlačidlo Zrušiť.

Uložené zmeny môžeme taktiež jednoducho vrátiť k pôvodným hodnotám kliknutím na tlačidlo Predvolené....

Kľúčové slová: Nastavenie strany, vzhľad dokumentu, okraje dokumentu, papier, orientácia, sekcie
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
Súvisiace články:
Ako nastaviť veľkosť strany

Ako rozdeliť text na stĺpce

Ako zmeniť okraje dokumentu

Nastavenie vzhľadu dokumentu

Orientácia strany

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Nesľubuj že to spravíš, nehonos sa, že si to vykonal, ale nech tvoje skutky hovoria za teba.
(Komenský)

Obľúbené svadobné centrum
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!