Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Word 2007

Word 2007: Dialógové okno Písmo

Kategória: Karta Domov  |  Podkategória: Skup.rámček Písmo
21. 8. 2009   Akonasoftver.sk

Skupinový rámček Písmo neobsahuje všetky možnosti formátovania textu. Všetky možnosti formátovania sa nachádzajú v dialógovom okne Písmo.

Dialógové okno Písmo zobrazíme kliknutím na tlačidlo, ktoré sa nachádza v pravom dolnom roho skupinového rámčeka Písmo alebo pomocou klávesovej skratky CTRL+D. Tlačidlo je zobrazené na obrázku 33_3. Dialógové okno obsahuje dve karty: Písmo a Medziznakové medzery. Karta Písmo je zobrazená na obrázku 33_1 a karta Medziznakové medzery je zobrazená na obrázku 33_2.

 Dialógové okno Písmo-karta Písmo

 Karta Medziznakové medzery

 Tlačidlo

Karta Písmo

Karta Písmo je rozdelená do troch častí. V prvej časti sú položky , ktoré ovplyvňujú vzhľad písma ako takého - štýl písma, rez písma, veľkosť písma, farbu písma, štýl podčiarknutia a farbu podčiarknutia.
V druhej časti sa nachádza 11 efektov, ktoré sa dajú použiť na písmo. Napríklad prečiarknutie, kapitálky, tieňovanie,... (všetky efekty viď na obrázku 33_1).
Tretia časť dialógového okna je ukážka , v ktorej sa zobrazujú všetky vykonané zmeny na písme.

Všetky vykonané zmeny potvrdíme, keď klikneme na tlačidlo OK. Keď klikneme na tlačidlo Zrušiť, tak vykonané zmeny v dialógovom okne sa neprejavia respektíve nepoužijú.

Karta Písmo obsahuje v ľavom dolnom rohu ešte aj tlačidlo Predvolené..., ktoré po kliknutí vykonané zmeny na písme nastaví ako predvolené.

Karta Medziznakové medzery

Položky na karte Medziznakové medzery sú určené k zdôrazneniu alebo dosiahnutiu efektu u nadpisov a viet (viď obrázok 33_4).

  • Mierka - slúži na zväčšenie alebo zmenšenie znakov(písmen) vo vodorovnom smere v rozsahu 1 až 600% - zmenšením pod cca 50% sa text stanu už nečitateľným
  • Riadkovanie - slúži na rozšírenie alebo zúženie medzier medzi znakmi - rozšírenie a zúženie sa udáva v bodoch (pt). Zväčšenie medzier slúži pre zvýraznenie slova. Veľké zúženie medzier vedie k zliatiu znakov (písmen).
    Poznámka: veľa používateľov používa pre zväčšenie medzier medzi znakmi klávesu medzerník. Medzerník rozdelí slovo na znaky, čím môžu neskôr vzniknúť problémy, a aj tak sa vo väčšine prípadov použitím medzerníku nedocieli požadovaný efekt. Používanie medzerníku v tomto prípade je znak nedostatku vedomostí s prácou s textovými procesormi (napr. s Wordom).
  • Umiestnenie - slúži na posun dolnej polohy znakov smerom dole alebo hore. Udáva sa v bodoch (pt). Oproti hornému a dolnému indexu nedochádza k automatickému zmenšeniu veľkosti znakov.
  • Previs písma veľkosti - slúži na zúženie medzier medzi znakmi, u ktorých by pôvodné medzery nevypadali pekne (viď obrázok 33_5)

  Použitie medziznakových medzier

  Previs písma
Kľúčové slová: formátovanie textu, práca s písmom, písmo, medziznakové medzery
Svadobný katalóg
reklama
Súvisiace články:
Ako farebne zvýrazniť text vo Worde 2007

Ako podčiarknuť vo Worde 2007 text

Ako prečiarknuť text vo Worde 2007

Ako zmeniť farbu písma vo Worde 2007

Ako zmeniť veľkosť písmen vo Worde 2007

Ako zrušiť formátovanie textu vo Worde 2007

Ako zväčšiť a zmenšiť veľkosť písma vo Worde 2007

Horný a dolný index vo Worde 2007

Miniatúrny panel s nástrojmi vo Worde 2007

Príkazy pre prácu s písmom vo Worde 2007

Text tučným písmom a kurzívou vo Worde 2007

Zmena vzhľadu písma vo Worde 2007

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Dokázanie omylu by malo byť oslavované, pretože pozdvihuje niekoho na novú úroveň porozumenia.
(neznámy)

Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!