Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Excel 2007

Matematické a trigonometrické funkcie VIII.

Kategória: Karta Vzorce  |  Podkategória: Knižnica funkcí
22. 3. 2011   Zelenayová

V článku sa budeme aj naďalej venovať matematickým a trigonometrickým funkciám v programe Excel 2007. Ukážeme si prácu s funkciami SERIESSUM, SIGN, SIN, SINH, SQRT, SQRTPI.

SERIESSUM

Funkcia SERIESSUM vracia súčet mocninových radov. Spôsob zápisu je =SERIESSUM(x; n; m; k). Parameter x predstavuje vstupnú hodnotu mocninového radu, parameter n reprezentuje počiatočnú hodnotu, na ktorú chceme umocniť parameter x. Parameter m je číselná hodnota, o ktorú sa zvyšuje hodnota parametra n pre každý člen radu. Posledný parameter funkcie SERIESSUM je k a udáva množinu koeficientov, ktorými sa násobí každá následná mocnina hodnoty x. Počet hodnôt koeficientov stanovuje počet členov mocninového radu. Všetky parametre funkcie musia mať číselnú hodnotu. Ak má niektorý z parametrov iný ako číselný formát, funkcia SERIESSUM vráti chybové hlásenie #HODNOTA!, ktoré vidíme na obrázku 153_1. Všetky parametre funkcie sú povinné, ak niektorý z parametrov neuvedieme, program Excel 2007 nás na to upozorní dialógovým oknom Microsoft Office Excel, tak ako to vidíme na obrázku 153_2. Praktické použitie funkcie SERIESSUM znázorňuje obrázok 153_3.

Chybové hlásenie #HODNOTA!Dialógové okno Microsoft Office ExcelFunkcia SERIESSUM

 

SIGN

Funkcia SIGN vracia znamienko čísla. Spôsob zápisu je =SIGN(číslo), pričom ak je číslo kladné funkcia vráti hodnotu 1, ak je záporné hodnotu -1 a ak je číslo rovné nule, funkcia vráti hodnotu 0. Parameter funkcie musí mať číselný formát, môže to byť akékoľvek reálne číslo. Ak zadáme parameter iného než číselného formátu, návratovou hodnotou funkcie bude chybové hlásenie #NÁZOV?, ktoré vidíme na obrázku 153_4. Obrázok 153_5 znázorňuje použitie funkcie SIGN.

Chybové hlásenie #NÁZOV?Funkcia SIGN

 

SIN

Funkcia SIN vracia sinus zadaného uhla. Spôsob zápisu je =SIN(číslo), kde číslo predstavuje uhol v radiánoch, pre ktorý chceme vypočítať sinus. Ak zadáme ako parameter funkcie, parameter s iným než číselným formátom, funkcia SIN vráti chybové hlásenie #NÁZOV?, ktoré vidíme na obrázku 153_4. Praktické použitie funkcie SIN zobrazuje obrázok 153_6.

Funkcia SIN

 

SINH

Funkcia SINH vracia hyperbolický sínus zadaného čísla. Spôsob zápisu je =SINH(číslo), kde číslo predstavuje ľubovolné reálne číslo, ktorého hyperbolický sínus chceme vypočítať. Parameter funkcie SINH musí mať číselný formát. Ak zadáme parameter s iným než číselným formátom, funkcia vráti chybové hlásenie #NÁZOV?, podobne ako zobrazuje obrázok 153_4. Ak by sme zavolali funkciu SINH a klikli by sme na tlačidlo OK, pričom by sme nezadali žiaden parameter, program Excel 2007 by zobrazil dialógové okno Microsoft Office Excel, ktoré vidíme na obrázku 153_7. Praktické použitie funkcie SINH vidíme na obrázku 153_8.

Dialógové okno Microsoft Office ExcelFunkcia SINH

 

V článku sme si ukázali prácu s vybranými funkciami: SERIESSUM, SIGN, SIN, SINH, SQRT, SQRTPI z kategórie matematické a trigonometrické funkcie v programe Excel 2007. Keďže kategória matematických a trigonometrických funkcií je veľmi rozsiahla, budeme sa funkciám z tejto kategórie venovať aj v nasledujúcich článkoch.

 

Ak si neviete pomôcť s akoukoľvek úlohou v niektorom programe z balíka Office, nechajte si pomôcť od profesionálov . IT odborník zeleneIT.sk Vám pomôže s každou úlohou.

Bližšie info tu:  www.zeleneit.sk/it-sluzby/3639-pomoc-s-office.html 

 

 

 

Kľúčové slová:

funkcia, číslo, uhol, radiány, stupne, matematické a trigonometrické funkcie, SERIESSUM, SIGN, SIN, SINH, SQRT, SQRTPI

Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
Súvisiace články:
Matematické a trigonometrické funkcie

Matematické a trigonometrické funkcie II.

Matematické a trigonometrické funkcie III.

Matematické a trigonometrické funkcie IV.

Matematické a trigonometrické funkcie V.

Matematické a trigonometrické funkcie VI.

Matematické a trigonometrické funkcie VII.

Úvod do funkcií v programe Excel 2007

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Nie je nič ťažšieho, ako vyjadriť významnú myšlienku tak, aby jej každý rozumel.
(Arthur Schopenhauer)

Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!