Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Excel 2007

Matematické a trigonometrické funkcie VII.

Kategória: Karta Vzorce  |  Podkategória: Knižnica funkcí
15. 3. 2011   Zelenayová

V článku sa budeme aj naďalej venovať matematickým a trigonometrickým funkciám v programe Excel 2007. Vysvetlíme si funkcie ROMAN, ROUND, ROUNDDOWN a ROUNDUP.

ROMAN

Funkcia ROMAN konvertuje číslo napísané arabskými číslicami na rímske číslice v textovom formáte. Spôsob zápisu je =ROMAN(číslo; typ), kde číslo predstavuje číselnú hodnotu, ktorá má byť konvertovaná na rímske číslice a druhý parameter funkcie typ predstavuje číslo reprezentujúce štýl rímskej číslice. Štýly rímskych číslic môžu byť ok klasických, cez stručnejšie až po zjednodušené, čím vyššiu hodnotu zadáme, tým je štýl stručnejší. Ako parameter číslo musíme zadať kladné číslo. Ak zadáme záporné číslo alebo číslo väčšie ako 3999, funkcia ROMAN vráti chybové hlásenie #HODNOTA!, ktoré vidíme na obrázku 152_1. Obrázky 152_2, 152_3 a 152_4 znázorňujú praktické použitie funkcie ROMAN s rôznymi druhmi štýlov rímskych číslic.

Chybové hlásenie #HODNOTA!Funkcia ROMAN so štýlom 0Funkcia ROMAN so štýlom 1Funkcia ROMAN so štýlom 2

 

ROUND

Funkcia ROUND zaokrúhli číslo na zadaný počet číslic. Spôsob zápisu je =ROUND(číslo; počet_číslic), kde číslo predstavuje číselnú hodnotu, ktorú chceme zaokrúhliť na zadaný počet číslic. Parametre funkcie musia mať číselný formát. Ak zadáme iný ako číselný formát, návratovou hodnotou funkcie bude chybové hlásenie #NÁZOV?, ktoré vidíme na obrázku 152_5. Parameter počet číslic môže byť nula alebo číslo väčšie respektíve menšie ako nula. Ak zadáme nulu, tak sa prvý parameter zaokrúhli na najbližšie celé číslo. Ak zadáme ako druhý parameter kladné číslo, tak sa číslo zaokrúhli na zadaný počet desatinných miest. Ak zadáme ako parameter počet číslic záporné číslo, prvý parameter sa zaokrúhli smerom doľava od desatinnej čiarky. Oba parametre funkcie sú povinné. Ak zadáme len jeden z parametrov, program Excel 2007 nás na túto skutočnosť upozorní dialógovým oknom Microsoft Office Excel, ktoré vidíme na obrázku 152_6. Obrázok 152_7 zobrazuje správne použitie funkcie ROUND.

Chybové hlásenie #NÁZOV?Dialógové okno Microsoft Office ExcelFunkcia ROUND

 

ROUNDDOWN

Funkcia ROUNDDOWN slúži na zaokrúhľovanie čísel podobne ako funkcia ROUND. Funkciu ROUNDDOWN použijeme ak chceme číslo zaokrúhliť nadol smerom k nule na zadaný počet číslic. Spôsob zápisu je =ROUNDDOWN(číslo; počet_číslic), kde číslo predstavuje číselnú hodnotu, ktorú chceme zaokrúhliť a druhý parameter predstavuje počet číslic, na ktoré chceme prvý parameter zaokrúhliť. Pre parameter počet_číslic platia rovnaké pravidlá ako pri funkcií ROUND, s tým rozdielom, že sa prvý parameter vždy zaokrúhľuje smerom nadol. Funkcia ROUNDDOWN sa správa podobne ako funkcia ROUND. Oba parametre musia mať číselný formát a oba parametre sú povinné. Ak zadáme iný ako číselný formát funkcia ROUNDDOWN vráti rovnako ako funkcia ROUND chybové hlásenie #NÁZOV? a podobne ak nezadáme oba parametre, program Excel 2007 nás na to upozorní dialógovým oknom Microsoft Office Excel. Chybové hlásenie #NÁZOV? vidíme už na obrázku 152_5 a dialógové okno Microsoft Office Excel znázorňuje obrázok 152_6. Praktické použitie funkcie ROUNDDOWN zobrazuje obrázok 152_8.

Funkcia ROUNDDOWN

 

ROUNDUP

Funkcia ROUNDUP zaokrúhľuje zadané číslo smerom nahor od nuly na zadaný počet číslic. Platia pre ňu rovnaké pravidlá ako pre funkcie ROUND a ROUNDDOWN. Spôsob zápisu je =ROUNDUP(číslo; počet_číslic), kde číslo predstavuje číselnú hodnotu, ktorú chceme zaokrúhliť na počet desatinných miest, ktoré udáva druhý parameter počet_číslic. Praktické použitie funkcie ROUNDUP znázorňuje obrázok 152_9.

Funkcia ROUNDUP

 

V článku sme si ukázali prácu s vybranými funkciami: ROMAN, ROUND, ROUNDDOWN a ROUNDUP z kategórie matematické a trigonometrické funkcie v programe Excel 2007.

 

Ak si neviete pomôcť s akoukoľvek úlohou v niektorom programe z balíka Office, nechajte si pomôcť od profesionálov . IT odborník zeleneIT.sk Vám pomôže s každou úlohou.

Bližšie info tu:  www.zeleneit.sk/it-sluzby/3639-pomoc-s-office.html 

 

 

 

Kľúčové slová:

funkcia, číslo, uhol, radiány, stupne, matematické a trigonometrické funkcie, ROMAN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP

Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
Súvisiace články:
Matematické a trigonometrické funkcie

Matematické a trigonometrické funkcie II.

Matematické a trigonometrické funkcie III.

Matematické a trigonometrické funkcie IV.

Matematické a trigonometrické funkcie V.

Matematické a trigonometrické funkcie VI.

Matematické a trigonometrické funkcie VIII.

Úvod do funkcií v programe Excel 2007

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
(Albert Einstein)

Obľúbené svadobné centrum
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!