Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Excel 2007

Matematické a trigonometrické funkcie VI.

Kategória: Karta Vzorce  |  Podkategória: Knižnica funkcí
15. 3. 2011   Zelenayová

V článku sa budeme venovať funkciám POWER, PRODUCT, QUOTIENT, RADIANS, RANDBETWEEN z kategórie matematických a trigonometrických funkcií v programe Excel 2007.

POWER

Funkcia POWER umocní dané číslo na zadanú mocninu. Spôsob zápisu je =POWER(číslo; exponent), kde číslo predstavuje hodnotu, ktorú chceme umocniť. Exponent je hodnota, na ktorú chceme umocniť prvý parameter. Oba parametre musia mať číselný formát. Ak zadáme parameter iného formátu než číselného, funkcia vráti chybové hlásenie #NÁZOV?, ktoré znázorňuje obrázok 151_1. Praktické použitie funkcie POWER vidíme na obrázku 151_2.

Chybové hlásenie #NÁZOV?

 

Funkcia POWER

 

PRODUCT

Funkcia PRODUCT vynásobí všetky zadané čísla. Spôsob zápisu je =PRODUCT(číslo1; číslo2; ...), pričom počet čísel, ktoré chceme vynásobiť môže byť až 255. Parametre funcie PRODUCT musia mať číselný formát podobne ako parametre funkcie POWER. Ak má niektorý z parametrov funkcie PRODUCT iný než číselný formát, funkcia vráti chybové hlásenie #NÁZOV?, ktoré vidíme na obrázku 150_1. Praktické použitie funkcie PRODUCT znázorňuje obrázok 151_3.

Funkcia PRODUCT

 

QUOTIENT

Funkcia QUOTIENT vracia celočíselnú časť delenia. Použijeme ju, ak chceme odstrániť zvyšok po delení. Spôsob zápisu je =QUOTIENT(delenec; deliteľ), kde prvý parameter predstavuje hodnotu, ktorú chceme deliť druhým parametrom. Oba parametre musia mať číselný formát. Ak niektorý z parametrov nemá číselný formát, funkcia QUOTIENT vráti chybové hlásenie #HODNOTA!, ktoré zobrazuje obrázok 151_4. Druhý parameter nesmie byť číslo nula. Ak ako druhý parameter zadáme nulu, program Excel 2007 nás na to upozorní chybovým hlásením #DELENIENULOU!, ktoré znázorňuje obrázok 151_5. Na obrázku 151_6 vidíme praktické použitie funkcie QUOTIENT.

Chybové hlásenie #HODNOTA!

 

Chybové hlásenie #DELENIENULOU!

 

Funkcia QUOTIENT

 

RADIANS

Funkcia RADIANS konvertuje stupne na radiány. Spôsob zápisu je =RADIANS(stupne), kde stupne predstavujú hodnotu, ktorú chceme skonvertovať na radiány. Praktické použitie funkcie RADIANS vidíme na obrázku 151_7.

Funkcia RADIANS

 

RAND

Funkcia RAND vracia reálne náhodné číslo, ktoré je väčšie ako 0 a menšie ako 1. Spôsob zápisu je =RAND(). Funkcia RAND nemá žiaden parameter, pričom pri každom prepočte pracovného hárka zošita programu Excel 2007 vráti nové náhodné číslo. Obrázok 151_8 zobrazuje použitie funkcie RAND.

Funkcia RAND

 

RANDBETWEEN

Funkcia RANDBETWEEN vracia náhodné číslo podobne ako funkcia RAND, ale zo zadaného intervalu. Spôsob zápisu je =RANDBETWEEN(číslo_od; číslo_do), kde prvý parameter predstavuje spodnú hranicu a druhý parameter hornú hranicu pre náhodné čísla vrátené funkciou RANDBETWEEN. Funkcia RANDBETWEEN podobne ako funkcia RAND vráti pri každom prepočte pracovného hárka nové náhodné číslo zo zvoleného intervalu. Oba parametre funkcie musia mať číselný formát. Ak čo i len jeden z parametrov má iný než číselný formát, funkcia vráti chybové hlásenie #HODNOTA, ktoré zobrazuje obrázok 151_4. Praktické použitie funkcie RANDBETWEEN vidíme na obrázku 151_9.

Funkcia RANDBETWEEN

 

V článku sme si ukázali prácu s vybranými funkciami: POWER, PRODUCT, QUOTIENT, RADIANS, RANDBETWEEN, z kategórie matematické a trigonometrické funkcie v programe Excel 2007. Matematickým a trigonometrickým funkciám sa budeme venovať aj v ďalších článkoch.

 

Ak si neviete pomôcť s akoukoľvek úlohou v niektorom programe z balíka Office, nechajte si pomôcť od profesionálov . IT odborník zeleneIT.sk Vám pomôže s každou úlohou.

Bližšie info tu:  www.zeleneit.sk/it-sluzby/3639-pomoc-s-office.html 

 

 

 

Kľúčové slová:

funkcia, číslo, uhol, radiány, stupne, matematické a trigonometrické funkcie, POWER, PRODUCT, QUOTIENT, RADIANS, RAND, RANDBETWEEN

Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
Súvisiace články:
Matematické a trigonometrické funkcie

Matematické a trigonometrické funkcie II.

Matematické a trigonometrické funkcie III.

Matematické a trigonometrické funkcie IV.

Matematické a trigonometrické funkcie V.

Matematické a trigonometrické funkcie VII.

Matematické a trigonometrické funkcie VIII.

Úvod do funkcií v programe Excel 2007

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Nesnaž sa vedieť všetko, lebo sa ničomu nenaučíš. Želania bez miery sú známkou chlapca a nie muža.
(Demokritos)

Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!