Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Excel 2007

Matematické a trigonometrické funkcie V.

Kategória: Karta Vzorce  |  Podkategória: Knižnica funkcí
15. 3. 2011   Zelenayová

V článku sa budeme venovať funkciám MOD, MROUND, MULTINOMIAL, ODD a PI z kategórie matematických a trigonometrických funkcií v programe Excel 2007.

MOD

Funkcia MOD vracia zvyšok po delení. Spôsob zápisu je =MOD(delenec; deliteľ), pričom výsledok vrátený funkciou bude mať rovnaké znamienko ako deliteľ. Ak ako deliteľa zadáme nulu, funkcia MOD vráti chybové hlásenie #DELENIE NULOU!, ktoré vidíme na obrázku 150_1. Praktické použitie funkcie MOD je znázornené na obrázku 150_2.

Chybové hlásenie #DELENIE NULOU!

 

Funkcia MOD

 

MROUND

Funkcia MROUND vracia číslo zaokrúhlené na požadovaný násobok. Spôsob zápisu je =MROUND(číslo; násobok). Prvý parameter funkcie je hodnota, ktorú chceme zaokrúhliť a druhý parameter je hodnota, na ktorej najbližší násobok chceme zaokrúhliť prvý parameter. Ak oba parameter nemajú rovnaké znamienka, funkcia MROUND vráti chybové hlásenie #ČÍSLO!, ktoré vidíme na obrázku 150_3. Praktické použitie funkcie MROUND znázorňuje obrázok 150_4.

Chybové hlásenie #ČÍSLO!

 

Funkcia MROUND

 

MULTINOMIAL

Funkcia MULTINOMIAL vracia polynomickú množinu čísel. Inak povedané, funkcia vracia podiel faktoriálu súčtu hodnôt (parametrov funkcie) a súčinu faktoriálov. Spôsob zápisu je =MULTINOMIAL(číslo1; číslo2;...), pričom počet parametrov funkcie môže byť 1 až 255. Všetky parameter funkcie musia mať číselný formát. Ak ktorýkoľvek z parametrov nezodpovedá číselnému formátu, funkcia MULTINOMIAL vráti chybové hlásenie #HODNOTA, ktoré vidíme na obrázku 150_5. Všetky parametre funkcie musia byť kladné čísla, ak zadáme ako parameter číslo menšie ako nula, funkcia vráti chybové hlásenie #ČÍSLO, ktoré znázorňuje obrázok 150_3. Praktické použitie funkcie MULTINOMIAL vidíme na obrázku 150_6.

Chybové hlásenie #HODNOTA!

 

Funkcia MULTINOMIAL

 

ODD

Funkcia ODD vracia číslo zaokrúhlené nahor na najbližšie nepárne číslo. Spôsob zápisu je =ODD(číslo), kde číslo predstavuje hodnotu, ktorú chceme zaokrúhliť. Parameter funkcie musí mať číselný formát, ak má iný než číselný formát, funkcia vráti chybové hlásenie #HODNOTA!, ktoré vidíme na obrázku 150_5. Ak ako parameter funkcie ODD zadáme nepárne číslo, zaokrúhlenie sa nevykoná. Zaokrúhlenie sa vždy vykonáva smerom nahor. Parametrom môže byť kladné aj záporné číslo. Na obrázku 150_7 vidíme praktické použitie funkcie ODD s kladným číslom a obrázok 150_8 znázorňuje použie funkcie ODD so záporným číslom.

Funkcia ODD s kladným parametrom

 

Funkcia ODD so záporným parametrom

 

PI

Funkcia PI vracia matematickú konštantu PI s presnosťou na 15 miest. Hodnota PI je 3,14159265358979. Funkcia nemá žiadne parametre. Použitie funkcie PI vidíme na obrázku 150_9.

Funkcia PI

 

V článku sme si ukázali prácu s vybranými funkciami: MOD, MROUND, MULTINOMIAL, ODD a PI z kategórie matematické a trigonometrické funkcie v programe Excel 2007. Keďže kategória matematických a trigonometrických funkcií je veľmi rozsiahla, budeme sa funkciám z tejto kategórie venovať aj v ďalších článkoch.

 

Ak si neviete pomôcť s akoukoľvek úlohou v niektorom programe z balíka Office, nechajte si pomôcť od profesionálov . IT odborník zeleneIT.sk Vám pomôže s každou úlohou.

Bližšie info tu:  www.zeleneit.sk/it-sluzby/3639-pomoc-s-office.html 

 

 

 

Kľúčové slová:

funkcia, číslo, uhol, radiány, stupne, matematické a trigonometrické funkcie, MOD, MROUND, MULTINOMIAL, ODD, PI

Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
Súvisiace články:
Matematické a trigonometrické funkcie

Matematické a trigonometrické funkcie II.

Matematické a trigonometrické funkcie III.

Matematické a trigonometrické funkcie IV.

Matematické a trigonometrické funkcie VI.

Matematické a trigonometrické funkcie VII.

Matematické a trigonometrické funkcie VIII.

Úvod do funkcií v programe Excel 2007

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Buď múdrejší ako sú ostatníl, ale nepovedz im to.
(Lord Chesterfield)

Obľúbené svadobné centrum
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!