Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Excel 2007

Matematické a trigonometrické funkcie IV.

Kategória: Karta Vzorce  |  Podkategória: Knižnica funkcí
12. 3. 2011   Zelenayová

V článku sa budeme aj naďalej venovať matematickým a trigonometrickým funkciám v programe Excel 2007.

Oboznámime sa s funkciami LN, LOG, LOG10, MDETERM, MINVERSE, MMULT. Ďalším funkciám z kategórie matematických a trigonometrických funkcií sa budeme venovať v nasledujúcich článkoch.

LN

Funkcia LN vracia prirodzený logaritmus čísla. Spôsob zápisu je =LN(číslo), pričom číslo je nezáporné číslo, ku ktorému chceme vypočítať prirodzený logaritmus. Prirodzený logaritmus je logaritmus so základom e = 2,71828182845904. Praktické použitie funkcie LN je znázornené na obrázku 149_1.

Funkcia LN

 

LOG

Funkcia LOG vracia logartimus čísla pri zvolenom základe. Spôsob zápisu je =LOG(číslo; základ), kde číslo predstavuje kladné reálne číslo ku ktorému chceme vypočítať logaritmus a základ reprezentuje základ logaritmu. Ak nezadáme žiadnu hodnotu základu, implicitne sa stanoví hodnota 10. Príklad použitia funkcie LOG vidíme na obrázku 149_2.

Funkcia LOG

 

LOG10

Funkcia LOG10 vracia desiatkový logaritmus čísla. Spôsob zápisu je =LOG(číslo), kde číslo predstavuje nezáporné reálne číslo, ku ktorému chceme vypočítať desiatkový logaritmus. Ak zadáme záporné číslo ako parameter, funkcia vráti chybové hlásenie #ČÍSLO!, ktoré vidíme na obrázku 149_4. Praktické použitie funkcie LOG10 vidíme na obrázku 149_3.

Funkcia LOG10

 

Chybové hlásenie #ČÍSLO!

 

MDETERM

Funkcia MDETERM vracia maticový základ poľa. Spôsob zápisu je =MDETERM(pole), kde pole predstavuje číselné pole s rovnakým počtom riadkov a stĺpcov. Pole môžeme zadať ako rozsah buniek alebo vymenovaním prvkov poľa. Rozsah buniek by sme zadali napríklad A1:C3. Vymenovanie prvkov by sme zapísali napríklad {1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Ak nezadáme rovnaký počet riadkov a stĺpcov, funkcia MDETERM vráti chybové hlásenie #HODNOTA!, ktoré zobrazuje obrázok 149_5. Spomenuté chybové hlásenie bude návratovou hodnotou funkcie aj v prípade, ak niektorá bunka v poli je prázdna alebo ide o text. Praktické použitie funkcie MDETERM je zobrazené na obrázku 149_6.

Chybové hlásenie #HODNOTA!



Funkcia MDETERM

 

MINVERSE

Funkcia MINVERSE vracia inverznú maticu k matici uloženej v poli. Spôsob zápisu je =MINVERSE(pole), kde pole predstavuje číselné pole s rovnakým počtom riadkov a stĺpcov, ku ktorému chceme vypočítať inverznú maticu. Pole zadáme podobne ako pri funkcií MDETERM, čiže vymenovaním prvkov poľa alebo udaním odkazu na rozsah buniek. Pre funkciu MINVERSE podobne platí ako aj pri funkcii MDETERM, že ak zadáme prvok poľa obsahujúci prázdnu bunku alebo text, návratovou hodnotou funkcie bude chybové hlásenie #HODNOTA! tak ako to vidíme na obrázku 149_5. Chybové hlásenie #HODNOTA! vráti funkcia aj v prípade, ak nezadáme rovnaký počet riadkov alebo stĺpcov. Príklad použitia funkcie MINVERSE znázorňuje obrázok 149_7.

Funkcia MINVERSE

 

MMULT

Funkcia MMULT vracia maticový súčin dvoch polí. Výsledné pole má rovnaký počet riadkov ako prvé zadané pole a rovnaký počet stĺpcov ako druhé zadané pole. Spôsob zápisu je =MMULT(pole1; pole2), pričom pole1 a pole2 predstavujú polia, ktoré chceme vynásobiť. Obrázok 149_8 zobrazuje použitie funkcie MMULT. Pravidlá týkajúce sa chybového hlásenia #HODNOTA! pre funkcie MDETERM a MINVERSE platia rovnako aj pre funkciu MMULT.

Funkcia MMULT

 

V článku sme si ukázali prácu s vybranými funkciami: funkciami LN, LOG, LOG10, MDETERM, MINVERSE, MMULT z kategórie matematické a trigonometrické funkcie v programe Excel 2007.

 

Ak si neviete pomôcť s akoukoľvek úlohou v niektorom programe z balíka Office, nechajte si pomôcť od profesionálov . IT odborník zeleneIT.sk Vám pomôže s každou úlohou.

Bližšie info tu:  www.zeleneit.sk/it-sluzby/3639-pomoc-s-office.html 

 

 

 

Kľúčové slová:

funkcia, číslo, uhol, radiány, stupne, matematické a trigonometrické funkcie, LN, LOG, LOG10, MDETERM, MINVERSE, MMULT

Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
Súvisiace články:
Matematické a trigonometrické funkcie

Matematické a trigonometrické funkcie II.

Matematické a trigonometrické funkcie III.

Matematické a trigonometrické funkcie V.

Matematické a trigonometrické funkcie VI.

Matematické a trigonometrické funkcie VII.

Matematické a trigonometrické funkcie VIII.

Úvod do funkcií v programe Excel 2007

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:



Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké plody.
(Aristoteles)

Obľúbené svadobné centrum
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!