Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Excel 2007

Matematické a trigonometrické funkcie III.

Kategória: Karta Vzorce  |  Podkategória: Knižnica funkcí
11. 3. 2011   Zelenayová

V článku nadviažeme na predchádzajúci článok Matematické a trigonometrické funkcie II. a budeme sa naďalej venovať matematickým a trigonometrickým funkciám v programe Excel 2007.

Oboznámime sa s funkciami FACT, FACTDOUBLE, FLOOR, GCD, INT, LCM. Keďže kategória matematických a trigonometrických funkcií je veľmi rozsiahla, budeme sa funkciám z tejto kategórie venovať aj v nasledujúcich článkoch.

Vkladanie funkcií do pracovného hárka zošita programu Excel 2007 sme si vysvetlili v jednom z predchádzajúcich článkov. Z toho dôvodu sa k nemu už nebudeme spätne vracať. Vysvetlíme si aký význam majú jednotlivé funkcie, čiže kedy ich používame a ich použitie si názorne ukážeme na príklade.

FACT

Funkcia FACT vracia faktoriál čísla. Spôsob zápisu je =FACT(číslo), pričom číslo je nezáporné číslo, ku ktorému chceme vypočítať faktoriál. Praktické použitie funkcie FACT je znázornené na obrázku 148_1.

Funkcia FACT

FACTDOUBLE

Funkcia FACTDOUBLE vracia dvojitý faktoriál čísla. Spôsob zápisu je =FACTDOUBLE(číslo), kde číslo predstavuje hodnotu, ktorej dvojitý faktoriál chceme vypočítať. Praktické použitie funkcie FACTDOUBLE vidíme na obrázku 148_2.

Funkcia FACTDOUBLE

FLOOR

Funkcia FLOOR zaokrúhli číslo smerom nadol, na najbližší násobok zadaného čísla. Spôsob zápisu je =FLOOR(číslo; násobok), kde číslo predstavuje číselnú hodnotu, ktorú chceme zaokrúhliť a násobok predstavuje hodnotu, na ktorú chceme číslo zaokrúhliť. Použitie funkcie FLOOR znázorňuje obrázok 148_3.

Funkcia FLOOR

GCD

Funkcia GCD vracia najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých kladných celých čísel. Najväčší spoločný deliteľ je najväčšie celé kladné číslo, ktorým možno vydeliť všetky zadané čísla. Spôsob zápisu je =GCD(číslo1; číslo2;...), kde číslo1 a číslo2 predstavujú čísla, ktorých najväčší spoločný deliteľ sa bude počítať. Na obrázku 148_4 je zobrazený príklad použitia funkcie GCD.

Funkcia GCD

INT

Funkcia INT zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo. Spôsob zápisu je =INT(číslo), kde číslo predstavuje reálne číslo, ktoré chceme zaokrúhliť. Obrázok 148_5 zobrazuje spôsob použitia funkcie INT.

Funkcia INT

LCM

Funkcia LCM vracia najmenší spoločný násobok zadaných celých kladných čísel. Spôsob zápisu je =LCM(číslo1; číslo2; ...), kde číslo1 a číslo2 predstavujú kladné celé čísla, pre ktoré chceme vypočítať najmenší spoločný násobok. Ako parametre funkcie LCM môžeme zadať 1 až 255 čísel. Ak zadáme záporné číslo, funkcia vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!, ktorú vidíme na obrázku 148_7. V prípade, že zadáme namiesto celého čísla reálne číslo, jeho desatinná časť sa odreže. Ak niektorý z parametrov funkcie nemá číselný formát, funkcia vráti chybové hlásenie #HODNOTA!, ktoré vidíme na obrázku 148_8. Spôsob použitia funkcie LCM je zobrazený na obrázku 148_6.

Funkcia LCM


Chybová hodnota #ČÍSLO!

Chybové hlásenie #HODNOTA!

V článku sme si ukázali prácu s vybranými funkciami: FACT, FACTDOUBLE, FLOOR, GCD, INT, LCM z kategórie matematické a trigonometrické funkcie v programe Excel 2007.

Kľúčové slová: funkcia, číslo, uhol, radiány, stupne, matematické a trigonometrické funkcie, fact, factdouble, floor, gcd, int, lcm
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
Súvisiace články:
Matematické a trigonometrické funkcie

Matematické a trigonometrické funkcie II.

Matematické a trigonometrické funkcie IV.

Matematické a trigonometrické funkcie V.

Matematické a trigonometrické funkcie VI.

Matematické a trigonometrické funkcie VII.

Matematické a trigonometrické funkcie VIII.

Úvod do funkcií v programe Excel 2007

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Starci všetkému veria. Muži o všetkom pochybujú. Mladí všetko vedia.
(Oscar Wilde)

Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!