Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Excel 2007

Matematické a trigonometrické funkcie II.

Kategória: Karta Vzorce  |  Podkategória: Knižnica funkcí
10. 3. 2011   Zelenayová

V článku nadviažeme na predchádzajúci článok a budeme sa naďalej venovať matematickým a trigonometrickým funkciám v programe Excel 2007.

Oboznámime sa s funkciami CEILING, COMBIN, COS, COSH, DEGREES, EVEN, EXP. Zvyšné funkcie, ktoré sem patria si vysvetlíme v ďalších článkoch.

Vkladanie funkcií do pracovného hárka zošita programu Excel 2007 sme si vysvetlili v jednom z predchádzajúcich článkov. Z toho dôvodu sa k nemu už nebudeme spätne vracať. Vysvetlíme si aký význam majú jednotlivé funkcie, čiže kedy ich používame a ich použitie si názorne ukážeme na príklade.

CEILING

Funkcia CEILING zaokrúhli číslo smerom nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Spôsob zápisu je =CEILING(číslo, násobok), pričom násobok predstavuje hodnotu, na ktorú chceme prvý parameter funkcie číslo zaokrúhliť. Praktické použitie funkcie CEILING je znázornené na obrázku 147_1.

Funkcia CEILING

COMBIN

Funkcia COMBIN vracia počet kombinácií pre zadaný počet položiek. Funkcia určuje, koľko môžeme vytvoriť skupín z daného počtu položiek. Kombinácia je akákoľvek množina alebo podmnožina položiek, ktorých vnútorné poradie nie je významné. Spôsob zápisu je =COMBIN(počet položiek, počet položiek v jednotlivých kombináciách). Ak zadáme desatinné číslo, skráti sa na celé číslo. Praktické použitie funkcie COMBIN je zobrazené na obrázku 147_2.

Funkcia COMBIN

COS

Funkcia COS vracia kosínus daného uhla. Spôsob zápisu je =COS(číslo), kde číslo predstavuje uhol zadaný v radiánoch, ktorého kosínus chceme vypočítať. Uhol je možné zadať aj v stupňoch, ale v tom prípade ho je potrebné násobiť hodnotou Pi()/180. Spôsob zápisu je v takomto prípade =COS(číslo*Pi()/180). Obrázok 147_3 znázorňuje praktické použitie funkcie COS.

Funkcia COS

COSH

Na výpočet hyperbolického kosínusu čísla slúži funkcia COSH, jej praktické použitie zobrazuje obrázok 147_4. Spôsob zápisu funkcie COSH je =COSH(číslo), pričom číslo predstavuje ľubovolné reálne číslo, ktorého hyperbolický kosínus potrebujeme vypočítať.

Funkcia COSH

DEGREES

Funkcia DEGREES konvertuje radiány na stupne. Spôsob zápisu je =DEGREES(číslo), kde číslo predstavuje hodnotu v radiánoch, ktorú chceme konvertovať na stupne. Praktické použitie funkcie DEGREES zobrazuje obrázok 147_5.

Funkcia DEGREES

EVEN

Funkcia EVEN zaokrúhli zadané číslo na najbližšie párne celé číslo. Kladné číslo je zaokrúhľované smerom nahor a záporné číslo smerom nadol. Ak je číslo párnym celým číslom, zaokrúhlenie sa nevykoná. Spôsob zápisu je =EVEN(číslo), kde číslo predstavuje kladnú alebo zápornú hodnotu, ktorú chceme zaokrúhliť. Praktické použitie funkcie EVEN vidíme na obrázku 147_6.

Funkcia EVEN

EXP

Funkcia EXP vracia hodnotu e čiže základ prirodzeného logaritmu umocnené na zadané číslo. Spôsob zápisu je =EXP(číslo), kde číslo je exponent, na ktorý sa umocní základ e. Konštanta e je základ prirodzeného logaritmu a má hodnotu 2,71828182845904. Praktické použitie funkcie EXP vidíme na obrázku 147_7.

Funkcia EXP

V článku sme si ukázali prácu s vybranými funkciami: CEILING, COMBIN, COS, COSH, DEGREES, EVEN, EXP z kategórie matematické a trigonometrické funkcie v programe Excel 2007. Keďže kategória matematických a trigonometrických funkcií je veľmi rozsiahla, budeme sa funkciám z tejto kategórie venovať aj v nasledujúcich článkoch.

Kľúčové slová: funkcia, číslo, uhol, radiány, stupne, matematické a trigonometrické funkcie, ceiling, combin, cos, cosh, degrees, even, exp
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
Súvisiace články:
Matematické a trigonometrické funkcie

Matematické a trigonometrické funkcie III.

Matematické a trigonometrické funkcie IV.

Matematické a trigonometrické funkcie V.

Matematické a trigonometrické funkcie VI.

Matematické a trigonometrické funkcie VII.

Matematické a trigonometrické funkcie VIII.

Úvod do funkcií v programe Excel 2007

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Učte sa, ako keby ste sa hnali za niekým, koho nemôžete dohoniť, a ako keby to bol niekto, koho nechcete stratiť!
(Konfucius)

Obľúbené svadobné centrum
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!