Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Excel 2007

Práca s odkazmi v programe Excel 2007

Kategória: Karta Vzorce  |  Podkategória: Kontrola vzorca
15. 2. 2011   Zelenayová

V článku sa budeme zaoberať problematikou odkazov v programe Excel 2007, ktorú je potrebné mať zvládnutú pred tým, ako začneme vytvárať vzorce. Téme vzorcov a funkcií sa budú venovať nasledujúce články.

Pracovný hárok zošita Excel má 65 536 riadkov a 256 stĺpcov, v ktorých priesečníkoch sa nachádzajú bunky. Každá bunka má adresu (odkaz) zloženú z písmena a čísla, tak ako to vidíme na obrázku 145_1.

Adresa bunky

Odkazovať sa môžeme aj na súvislú oblasť buniek, na celý riadok, na celý stĺpec respektíve vymenovaním adries buniek, ktoré netvoria súvislú oblasť. Na obrázku 145_2 je zobrazený odkaz na celý riadok hárka. Obrázok 145_3 znázorňuje odkaz na celý stĺpec pracovného hárka programu Excel 2007.

Odkaz na celý riadok


Odkaz na celý stĺpec

Odkaz na súvislú oblasť buniek vidíme na obrázku 145_4. Vieme, že odkazovať sa môžeme aj vymenovaním buniek, a práve takýto odkaz znázorňuje obrázok 145_5.

Odkaz na súvislú oblasť buniek


Odkaz zložený z vymenovania buniek

Okrem odkazovania pomocou adries na bunky v danom hárku, sa môžeme odkazovať aj na iné pracovné hárky v pracovnom zošite a dokonca aj na iné pracovné zošity programu Excel 2007.

Na obrázku 145_6 vidíme odkaz na bunku v inom hárku pracovného zošita a obrázok 145_7 znázorňuje odkaz na iný pracovný zošiť programu Excel 2007.

Odkaz na iný pracovný hárok


Vytvorením odkazu na iný hárok vrámci jedného zošita vzniká prepojenie medzi pracovnými hárkami zošita programu Excel 2007. Tak ako vidíme na obrázku 145_6, odkaz na iný hárok rovnakého zošita musí začínať názvom hárku, za ktorým nasleduje výkričník a rozsah buniek v hárku. Názov hárku je veľmi dôležitý údaj, pretože vďaka nemu program Excel 2007 vie, z ktorého hárka má spracovávať údaje.

Odkaz na iný pracovný zošit

Odkazom na iný pracovný zošit programu Excel 2007 vzniká prepojenie medzi dvomi rôznymi pracovnými zošitmi. Podobne ako odkaz ina iný hárok, aj odkaz na iný zošit má svoje nutné špecifiká. Ako môžeme vidieť na obrázku 145_7 odkaz ina iný zošit pozostáva z názvu zošita uvedeného v hranatých zátvorkách, za ktorým nasleduje názov príslušného hárka s výkričníkom a odkaz na rozsah údajov, ktoré chceme spracovať. Ako sme si mohli všimnúť rozsah údajov sa nám zamkol pomocou absolútneho odkazu. O tom, čo to absolútny odkaz je respektíve aké typy odkazov poznáme si vysvetlíme nižšie.

Poznáme tri typy odkazov: absolútny, relatívny a zmiešaný, pričom každý má svoje opodstatnenie kedy ho použiť.

Absolútny odkaz je presná (úplne zamknutá) pozícia bunky pracovného hárka vo vzorci. Ak by sme skopírovali vzorec, bude program Excel 2007 pracovať vždy s touto zamknutou bunkou. Uzamknutie sa realizuje napísaním znaku dolára pred písmeno a číslo označujúce adresu bunky. Napríklad uzamknutá bunka A1 bude mať formát: &A&1.

Relatívny odkaz je odkaz na bunku alebo rozsah buniek pracovného hárka vo vzorci bez uvedenia znaku dolár. Takáto bunka je realtívna. Ak skopírujeme takýto odkaz, rozsah buniek sa automaticky upraví. Príklad relatívneho odkazu na bunku A1 je: A1.

Zmiešaný odkaz predstavuje v podstate kombináciu absolútneho a relatívneho odkazu. Pri zmiešanom odkaze sa buď nemení riadok alebo stĺpec. Príklad zmiešaného odkazu pri zamknutom riadku je A$1 a pri zamknutom stĺpci je $A1.

V článku sme si povedali čo to znamená odkazovať sa, aké typy odkazov poznáme a na aké objekty je možné sa odkazovať v zošite programu Excel 2007. Problematiku odkazovania je veľmi dôležité zvládnuť pred tým, ako sa pustíme do vytvárania prvých vzorcov.

Kľúčové slová: vzorce, adresa bunky, odkazy, pracovný hárok, pracovný zošit
Svadobný katalóg
reklama
Súvisiace články:
Práca so vzorcami v programe Excel 2007 I.

Práca so vzorcami v programe Excel 2007 II.

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
(Albert Einstein)

Obľúbené svadobné centrum
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!