Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Excel 2007

Práca so vzorcami v programe Excel 2007 II.

Kategória: Karta Vzorce  |  Podkategória: Kontrola vzorca
15. 2. 2011   Zelenayová

V článku nadviažeme na predchádzajúci článok a povieme si niečo o relačných operátoroch a kopírovaní vzorcov v programe Excel 2007.

Kopírovanie vzorca

Ak sa vzorec opakuje vo viacerých bunkách pod sebou alebo vedľa seba, nemusíme písať vzorec pre každú bunku zvlášť, ale využijeme v takýchto prípadoch kopírovanie vzorca. Vzorový príklad viacerých buniek pod sebou vidíme na obrázku 103_1 a na obrázku 103_2 je zobrazený príklad viacerých buniek vedľa seba.

Príklad viacerých buniek pod sebou

Príklad viacerých buniek vedľa seba

Aby sme mohli kopírovať vzorec, potrebujeme mať aktívnu bunku, v ktorej sa vzorec nachádza. Bunka musí byť aktívna, pretože podľa nej bude program Excel 2007 kopírovať vzorec do ďalších buniek pracovného hárka. Príklad aktívnej bunky je zobrazený na obrázku 103_3.

Aktívna bunka

Kopírovanie vzorca sa uskutočňuje pomocou štvorčeka v pravom dolnom rohu aktívnej bunky. Spomenutý štvorček vidíme na obrázku 103_4.

Štvorček aktívnej bunky

Vzorec môžeme kopírovať tromi spôsobmi:

 1. Držíme štvorček v pravom dolnom rohu aktívnej bunky a ťaháme potrebným smerom.
 2. Dva krát klikneme na štvorček v pravom dolnom rohu aktívnej bunky. Program Excel 2007 automaticky doplní potrebný počet údajov.
 3. Stlačíme kombináciu kláves Ctrl + D. Program Excel 2007 podobne ako v predchádzajúcom prípade automaticky doplní potrebný počet údajov.

Kopírovanie vzorca prebieha rozdielne ak využívame vo vzorci absolútny odkaz alebo relatívny.

Kopírovanie vzorca s relatívnymi odkazmi na bunky

Napríklad majme vzorec =A1+B1. V uvedenom vzorci využívame realtívne odkazovanie. Prvý výsledok je súčtom dvoch buniek. Ak skopírujeme vzorec do nasledujúcej bunky, výsledok bude súčtom dvoch buniek, ktoré sa podobne posunú o riadok nižšie, čiže výsledok bude súčtom bunie A2 a B2.

Kopírovanie vzorca s kombináciou relatívneho a absolútneho odkazu na bunky

Ak by sme vzorec pozmenili na =A1+&B&1 a skopírovali by sme vzorec do nasledujúcej bunky, výsledok by bol súčet bunky B1 a A2, čiže len relatívny odkaz na bunku sa posúva o riadok nižšie v smere kopírovania. Absolútny odkaz vo vzorci využijeme napríklad pri výpočtoch s kurzom meny, kedy všetky sumy prepočítavame s rovnakým kurzom.

Na obrázku 103_5 vidíme kopírovanie vzorca v prvom prípade s relatívnym odkazom na bunky a v druhom prípade s kombináciou relatívneho a absolútneho odkazu na bunky pracovného hárka.

Kopírovanie vzorca

Relačné operátory

Relačné operátory slúžia na porovnávanie hodnôt a ako výsledok vracajú buď logickú pravdu TRUE (hodnota 1) alebo logickú nepravdu FALSE (hodnota 0). Poznáme nasledujúce relačné operátory:

 • Operátor = rovná sa porovnáva presnú hodnotu bunky/buniek. Napríklad zisťujeme či bunka B2 obsahuje hodnotu 2 (B2=2). Ak bunka obsahuje hodnotu 2 operátor vráti TRUE, ak nie výsledkom je FALSE.
 • Operátor > väčší ako porovnáva či hodnota bunky je väčšia ako konkrétna hodnota alebo obsah inej bunky.
 • Operátor < menší ako porovnáva či hodnota bunky je menšia ako konkrétna hodnota alebo obsah inej bunky.
 • Operátor >= väčší alebo rovný porovnáva či hodnota bunky je väčšia alebo rovná ako konkrétna hodnota alebo obsah inej bunky.
 • Operátor <= menší alebo rovný porovnáva či hodnota bunky je menšia alebo rovná ako konkrétna hodnota alebo obsah inej bunky.
 • Operátor <> nerovná sa porovnáva či hodnota bunky nie je zhodná s konkrétnou hodnotou alebo obsahom inej bunky.
 • V článku sme rozobrali postup pri kopírovaní vzorcov v programe Excel 2007 a vysvetlili sme si relačné operátory.

  Kľúčové slová: adresa bunky, pracovný hárok, pracovný zošit, kopírovanie vzorca
  Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
  reklama
  Súvisiace články:
  Práca s odkazmi v programe Excel 2007

  Práca so vzorcami v programe Excel 2007 I.

  Komentáre:
  Pridať komentár

  Vyhľadávanie:  Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

  Výrok:
  Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom.
  (Ralph Waldo Emerson)

  Obľúbené svadobné centrum
  reklama
  reklama
  Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!