Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Excel 2007

Práca so vzorcami v programe Excel 2007 I.

Kategória: Karta Vzorce  |  Podkategória: Kontrola vzorca
15. 2. 2011   Zelenayová

V článku si ukážeme základnú prácu so vzorcami v programe Excel 2007. Najskôr sa oboznámime s tým čo sú to vzorce a následne si vysvetlíme ich tvorbu.

Program Excel 2007 slúži primárne na tvorbu rôznych výpočtov, ktoré realizujeme prostredníctvom vzorcov. Výhodou vzorcov je, že nemusíme počítať výpočty na kalkulačke a zapisovať do pracovného hárka, ale priamo v pracovnom hárku realizujeme výpočty rôznej náročnosti. Výhodou písania vzorcov v programe Excel 2007 je, že pri zmene vstupných údajov sa výsledok automaticky aktualizuje. Ak by sme počítali na kalkulačke, museli by sme pri každej zmene údajov realizovať znova všetky výpočty.

Obrázok 102_1 zobrazuje príklad vzorca v programe Excel 2007. Ako vidíme na obrázku, vzorec sa vždy začína znakom = (rovná sa) za ktorým nasledujú odkazy na bunky s aritmetickými operátormi.

Príklad vzorca v programe Excel 2007

Vo vzorci by sme mohli zadať aj konkrétne číslo, ale výhodou zadávania odkazov na bunky je, že akákoľvek zmena hodnoty bunky, na ktorú sme zadali vo vzorci odkaz, sa prejaví automaticky vo výsledku. Typy odkazov a ich vytváranie v programe Excel 2007 sme rozoberali v predchádzajúcom článku.

Najskôr si vysvetlíme vytváranie vzorcov a následne si niečo povieme o operátoroch.

Tvorba vzorcov

Vzorce môžeme zapisovať priamo do bunky pracovného hárka alebo do vzorcového panela. Vzorcový panel vidíme na obrázku 102_2.

Vzorcový panel

Ako sme spomenuli vyššie, vzorec musí začínať znakom =, pričom môže obsahovať hodnoty, operátory, funkcie a odkazy na bunky. Do vzorca nikdy nezadávame odkaz na bunku, ktorá obsahuje text, pretože Excel nebude schopný taký vzorec spracovať.

Postup vytvorenia vzorca

Postupujeme nasledovne:

  1. Klikneme do bunky pracovného hárka, v ktorej chceme mať vypočítaný výsledok.
  2. Vypíšeme vzorec ručne. Vkladanie vzorcov pomocou funkcií si vysvetlíme v nasledujúcom článku. Vložíme znak =. Následne kliknutím na bunky vložíme odkazy a medzi ne príslušné operátory podľa typu matematickej operácie, ktorú chceme vykonať.
  3. Stlačíme klávesu ENTER.

Na obrázku 102_3 vidíme príklad písania vzorca podľa vyššie uvedeného postupu.

Vzorec

Najčastejšie chyby pri tvorbe vzorcov

Ak klikneme omylom do bunky obsahujúcej text namiesto hodnoty, program Excel 2007 zobrazí v bunke chybové hlásenie, tak ako to vidíme na obrázku 102_4.

Chybové hlásenie HODNOTA!

Druhou najčastejšou chybou je, že klikneme opätovne do bunky, v ktorej realizujeme výpočet. Takýto výpočet nebude schopný program Excel 2007 vykonať a upozorní nás na to dialógovým oknom, ktoré vidíme na obrázku 102_5.

Dialógové okno Microsoft Excel

Operátory vo vzorcoch

Operátory sú znamienka, ktoré určujú typ matematickej operácie, ktorú má program Excel 2007 so zvolenými bunkami vykonať. Ukážeme si aritmetické operátory, pričom relačné operátory a kopírovanie vzorcov bude predmetom nasledujúceho článku.

Aritmetické operátory

  • Operator + realizuje operáciu sčítanie
  • Operator - realizuje operáciu odčítanie
  • Operator * realizuje operáciu násobenie
  • Operator / realizuje operáciu delenie
  • Operator ^ realizuje operáciu umocnenie

V článku sme si ukázali postup pri vytváraní vzorcov v programe Excel 2007, ako aj najčastejšie chyby pri ich tvorbe, ktorým sa treba vyvarovať.

Kľúčové slová: vzorce, adresa bunky, odkazy, pracovný hárok, pracovný zošit
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
Súvisiace články:
Práca s odkazmi v programe Excel 2007

Práca so vzorcami v programe Excel 2007 II.

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Učte sa, ako keby ste sa hnali za niekým, koho nemôžete dohoniť, a ako keby to bol niekto, koho nechcete stratiť!
(Konfucius)

Obľúbené svadobné centrum
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!